user7186746 user7186746 - 1 year ago 66
HTML Question

How to get rid of space between buttons and content/paragraph? (CSS)

I am making a manual with html/css/js and to go through the manual I made two buttons.

This is what it looks like:
enter image description here

The strange this is, the first previewed menu-item 'introductie' has the same css code as the fourth previewed menu-item 'hart meten'. But why is there a gap between the paragraph and the buttons in the previewed 'introductie' ?

my code:

HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">

<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title>Hartmeting</title>

<link rel="stylesheet" href="css/stylesheet.css" type="text/css">

</head>

<body>

<div id="wrapper">
<header>

<div id="logo" onclick="window.location.href='http://localhost/Zorg_Heartbeat%20Manual/'">
<img src="img/logo.png" alt="logo" />
<h1 >Hartmeting voor fitte mensen</h1>
</div>

</header>

<!-- Stappenplan Menu -->
<nav id="menu">
<ul>

<li><a href="#menu_a"> Introductie </a></li>
<li><a href="#menu_b"> Het Probleem </a></li>
<li><a href="#menu_c"> Stappenplan </a></li>
<li><a href="#menu_d"> Hartmeting </a></li>
</ul>

</nav>

<!-- HET STAPPENPLAN -->
<div id="content">

<!-- Intro Slide -->
<article id="menu_a">
<h2>Introductie</h2><br>
<figure>
<img src="img/intro1.jpeg" alt="Intro Afbeelding"/>
</figure>
<p>Joggers zijn actieve mensen die graag tussen werk en/of studie nog even de kilometers willen pakken. Hierin houden ze graag bij of ze fitter worden of niet, zo zul je vaak zien dat joggers hun rusthartslag meten om een indicatie van positieve 'progress' te kunnen inzien. Het bijhouden van de gezondheid hoort eigenlijk niet alleen bij joggers, maar bij elk fit persoon die graag de resultaten wilt vastpakken. Zonder dat je een smartwatch nodig hebt, kun je met elk apparaat die beschikking heeft tot het internet, je hartslag meten!</p>
</article>

<!-- Slide 1 -->

<article id="menu_b">
<h2>Het Probleem</h2><br>
<figure>
<img src="img/hetprobleem1.jpg" alt="Eerste Afbeelding"/>
</figure>
<p>Maar waarom een WebApp die je hartslag meet? Simpel, smartwatches zijn nou eenmaal veels te duur, je gebruikt ze niet altijd en daarnaast zijn ze de meeste ook nog eens privacy gevoelig.</p>
</article>

<!-- Slide 2 -->

<article id="menu_c">
<h2>Hoe kan mijn hartslag meten?</h2><br>
<figure>
<img src="img/polsmeten.png" alt="Tweede Afbeelding"/>
</figure>

<ol id="stappen">
<li>Ga gerust zitten.</li>
<li>Houd je wijsvinger en middelvinger tegen elkaar.</li>
<li>Leg beide vingers links of rechts van de adamsappel (zoek naar een kloppende beweging).</li>
<li>Klik met je linker muisknop op de box elke keer dat je een klopping voelt.</li>
<li>Doe dit achtereenvolgend tot dat je 10 keer hebt geklikt (dus 10 kloppingen).</li>
<li>De pop-up laat je gemiddelde hartslag per minuut zien.</li>
</ol>


</article>

<!-- Slide 3 -->

<article id="menu_d">

<h2>Hart Meten</h2><br>
<figure>
<!-- Hartmeet tool -->
<div id="klik_Hart" class="heart">
</div>
<br>
<br>
<br>

<!-- Einde hartmeet tool-->
</figure>

<ol id="stappen">
<li>Een normaal rustend hart van een volwassenen meet tussen de 60 - 100 hartslagen per minuut.</li>
<li>Boven de 100 is slecht.</li>
<li>Richting de 40 is goed.</li>
</ol>

</article>

<!-- ABOUT -->
<!-- <div id="about">

<p>TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST TEST </p>

</div> -->


<!-- vorige/volgende buttons -->
<table id="volgorde">
<th><button class="button" id="previous">Previous</button></th>
<th><button class="button" id="next">Next</button></th>
<th>
<!-- Checkbox Auto Slider -->
<div class="auto_menu">
<input type="checkbox" id="checkbox">
<label for="checkbox">Auto Handleiding</label>
</div>
<!-- -->
</th>
</table>

<div id="myNav" class="overlay">
<a href="javascript:void(0)" class="closebtn" onclick="closeNav()">&times;</a>
<div class="overlay-content">
<p> Wij zijn ....</p>
</div>
</div>


</div>
<div id="buffer"></div>
<footer>
<a id="footer_" href="#" onclick="openNav()">&#9776; Over ons </a>
</footer>

</div>

<script src="js/jquery-3.1.1.js" type='text/javascript'></script>
<script src="js/scripts1.js" type='text/javascript'></script>


</body>

</html>


CSS

#titel{ color: #B0C4DE; text-align: center;}

/*Verstop alle artikelen binnen content*/
article {
display:none;
}

body{

background-color: #333333;
color: grey;
font-family: "HelveticaNeue-Light", "Helvetica Neue Light", "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif;
font-weight: 300;
font-size: 12pt;
width: 100%%
}

#wrapper{

background-color: #ADD8E6;
width: 90%;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
/*background-image: url("../img/bg.jpg");*/
background-size: cover;
background-position: left top;
border: 2px groove #001f3f;
overflow: auto;

}

#content{
margin-left: auto;
margin-right: auto;
float: left;
width: 70%;
}

#content img{

height: 250px;
width: 450px;
}

#menu{

font-weight: thin;
color: #424242;
float: left;
width: 15%;
text-align: center;
margin-left: 5%;
margin-top: 6.7%;
font-size: 10pt;
}

ul{list-style-type: none;}

h1{ text-shadow: 1px 1px 3px #00008B;}

a{
display: block;
text-decoration: none;
color: #0074D9;
background-color: #001f3f;
border: 1px solid #B0C4DE;
padding: 5px;

}

a:hover{
background-color: #FFD900;
color: #001f3f;
}

footer{
overflow: hidden;
clear: both;
}

#volgorde{
font-weight: thin;
color: grey;
width: 10%;
text-align: center;
clear: both;
margin-left: 3%;
margin-bottom: 2%;
}

.button {
background-color: #001f3f;
color: #FFDC00;
border: none;
color: white;
padding: 5px 30px;
text-align: center;
text-decoration: none;
display: inline-block;
font-size: 14px;
display: block;
}

.button:hover{
background-color: #FFD900;
color: #001f3f;
}

.heart{
color:#FBF9FF;
background-image: url("../img/hart4.png");
background-size: 150px 150px;
height: 150px;
width: 150px;
}

.heart:hoover{
color: #FFA07A;
background-color: grey;
}

#uitleg p {
color: #FA8072;
}

#logo img {
float: left;
width: 60px;
height: 60px;
margin-left: 2%;

}

#logo h1 {
position: relative;
top: 15px;
left: 10px;
}

#klik_ {
text-align: center;
}

article p {

height: 200px;
width: 450px;
font-size: 10pt;
color: grey;
font-weight: bold;
overflow: scroll;
margin-left: 4%;
margin-bottom: 5%;
text-align: justify;
text-justify: inter-word;
}

#buffer{
clear: both;
height: 10%;
}

#stappen{
font-weight: bold;
font-size: 10pt;
}

.auto_menu {
position: relative;
margin: 5px auto;
width: 160px;
font-size: 14px;
}


/*OVER ONS OVERLAY*/

.overlay {
height: 0%;
width: 100%;
position: fixed;
z-index: 1;
top: 0;
left: 0;
background-color: rgb(0,0,0);
background-color: rgba(0,0,0, 0.9);
overflow-y: hidden;
transition: 0.5s;
}

.overlay-content {
position: relative;
top: 25%;
width: 100%;
text-align: center;
margin-top: 30px;
}

.overlay a {
padding: 8px;
text-decoration: none;
font-size: 36px;
color: #818181;
display: block;
transition: 0.3s;
}

.overlay a:hover, .overlay a:focus {
color: #f1f1f1;
}

.overlay .closebtn {
position: absolute;
top: 20px;
right: 45px;
font-size: 60px;
}

@media screen and (max-height: 450px) {
.overlay {overflow-y: auto;}
.overlay a {font-size: 20px}
.overlay .closebtn {
font-size: 40px;
top: 15px;
right: 35px;
}
}


EDIT: Web Inspector Shows:

Screenshot showing findings

So I think it might be:

margin-bottom: 5%;


when I deleted this, nothing happened..

Answer Source

You defined the height of your p. That means that your element will always stay at the height of 200px, no matter the content inside the element.

In order to change that to a dynamic height change it to:

display: inline-block;
height: auto;

The code is pretty straight forward, you display what is within the block. The height is automatically adjusted depending on the inline of that block.

Recommended from our users: Dynamic Network Monitoring from WhatsUp Gold from IPSwitch. Free Download