mikkelbjoernmikkelbjoern -4 years ago
1006 0
Python

terning.py

#Mikkel Goldschmidt, Nørre Gymnasium
#Opgave 1: Terning


#Opsætter array indeholdende arrays med der beskriver terninger: [A,B,C,D,E,F]
N = int(input())
terninger = []

for i in range(N):
  terning = input()
  terning = terning.split()
  for sideN in range(6):
    terning[sideN] = int(terning[sideN])
  terninger.append(terning)

for case in range(6):
  score = 0
  def terningPoint(d, i): #d er et array der beskriver ternigen, i beskriver det tal som skal vende nedad
    global score
    sideNr = d.index(i)

    if sideNr in [0,5]:
      score += max(d[1],d[2],d[3],d[4])

    elif sideNr in [1,3]:
      score += max(d[0],d[2],d[4],d[5])

    elif sideNr in [2,4]:
      score += max(d[0],d[1],d[3],d[5])

    #Retunerer modstående side
    if sideNr == 0:
      return d[5]

    elif sideNr == 1:
      return d[3]

    elif sideNr == 2:
      return d[4]

    elif sideNr == 3:
      return d[1]

    elif sideNr == 4:
      return d[2]

    elif sideNr == 5:
      return d[0]

  upside = case + 1
  for i in range(N):
    upside = terningPoint(terninger[i],upside)

  print(score)
Recommended from our users: Dynamic Network Monitoring from WhatsUp Gold from IPSwitch. Free Download