Anonymous Anonymous - 1 year ago
298 0

No description

Linux

27-11-2016

sxxxxxxx@karora:/net/corpora/troonrede$ egrep -o '\w+' 2004.txt | grep '[aA]' | grep '\([aA]\)\1' | head
Generaal
daadkracht
maatschappelijke
maatschappij
aan
Daarom
jaar
slagvaardiger
welvaart
aan
Recommended from our users: Dynamic Network Monitoring from WhatsUp Gold from IPSwitch. Free Download