Anonymous Anonymous - 1 year ago
589 0

Koden jag försökte skicka i mailet:


Clinicbuddy › Onlinebokningvar _settings = {"uid":"-2991","embedded":true,"language":"sv"};
$(document).ready(function() {
$('body').cbOnlineBooking(_settings);
if (window.top === window.self) {
$.getScript('/onlinebooking/js/cbcookiedirective.js');
}
});
Där inne tror jag faktiskt att den mesta informationen finns, men jag kanske har helt fel där så återkom som sagt gärna då. Det var väldigt länge sedan jag höll på med det här på hobby-nivå och jag kan ha helt fel men jag misstänker att man helt enkelt i den filen cbonlinebooking.js kan specificera inställningarna exempelvis Google Analytics ID här:

__gaTracker('create', 'UA-7241350-7', 'auto', {
'name': 'cbTracker'
});

jQuery

Clinicbuddy onlinebooking jQuery

<!DOCTYPE html>
<html style="height:100%;">
<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
	<title>Clinicbuddy &rsaquo; Onlinebokning</title>
	<link rel="stylesheet" href="/onlinebooking/css/cbonlinebooking.css">
	<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
	<script src="//maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAy5oXxuxDkzvcjVuJFjo-ssgcvkJD0jUE"></script>
	<script src="/onlinebooking/js/jquery.cbonlinebooking.js"></script>
</head>
<body style="min-height:100%;margin:0;">
	<script>
		var _settings = {"uid":"-2991","embedded":true,"language":"sv"};
		$(document).ready(function() {
			$('body').cbOnlineBooking(_settings);
			if (window.top === window.self) {
				$.getScript('/onlinebooking/js/cbcookiedirective.js');
			}
		});
	</script>
</body>
</html>

Där inne tror jag faktiskt att den mesta informationen finns, men jag kanske har helt fel där så återkom som sagt gärna då. Det var väldigt länge sedan jag höll på med det här på hobby-nivå och jag kan ha helt fel men jag misstänker att man helt enkelt i den filen cbonlinebooking.js kan specificera inställningarna exempelvis Google Analytics ID här:

__gaTracker('create', 'UA-7241350-7', 'auto', {
        'name': 'cbTracker'
    });
Recommended from our users: Dynamic Network Monitoring from WhatsUp Gold from IPSwitch. Free Download