Anonymous Anonymous - 1 year ago
317 0

No description

Java

module opgave 1 staven

// Moduleopgave 1
// Marijn Besseling
// 5-9-2016
size(1000, 600);
// Staven (deze waardes kunnen veranderen)
float staafA = 20.0;
float staafB = 190.0;
float staafC = 150.0;
// hieronder komt jouw code
background(51);                         // achtergrond kleur naar een aangename donker grijs veranderen

// de hoogste staaf detecteren als referentie staaf
float staafmax = max(staafA, staafB, staafB);

// relatieve lengte van staven tenopzichte van de lanste staaf
float relstaafA = staafA / staafmax;
float relstaafB = staafB / staafmax;
float relstaafC = staafC / staafmax;
// debug print
println(relstaafA);
println(relstaafB);
println(relstaafC);

// de hoogte van de staaf in verhouding met de hoogte van het scherm
float staafhoogteA = height*relstaafA;
float staafhoogteB = height*relstaafB;
float staafhoogteC = height*relstaafC;
//debug print
println(staafhoogteA);
println(staafhoogteB);
println(staafhoogteC);

float avgstaven = (staafhoogteA+staafhoogteB+staafhoogteC)/3;  // het gemiddelde van de staven berekenen voor de gemiddelde lijn

rectMode(CORNERS);                        // teken modus van de rechthoeken veranderen voor makkelijkere berekeningen
noStroke();                           // lelijke lijntjes van de rechthoeken verwijderen

fill(#FF0000);                          // kleur van tekst en staaf instellen
textAlign(LEFT, BOTTOM); 

//width/10 verdeelt de breedte van het schem op in 10 stukjes waar ik dan de staven makkelijk op kan verdelen. 
//Omdat de y co├Ârdinaten van boven naar onder , haal ik de hoogte van de staaf van de hoogte van het scherm af om het tweede co├Ârdinaat te krijgen 
//+30 is er voor dat de grootste staaf niet tegen de bovenkant van het scherm aan komt 

rect(width/10, height, width/10*3 ,  height-staafhoogteA+30);  
text(staafA, width/10, height-staafhoogteA+30);          // het getal plaatsen boven de staaf

// herhalen met andere staaf, als je deze manier gebruikt kan je later niet zo gemakkelijk een extra staaf toevoegen
fill(#33FF00);
textAlign(LEFT, BOTTOM);
rect(width/10*4, height, width/10*6 , height-staafhoogteB+30);
text(staafB, width/10*4, height-staafhoogteB+30);

fill(#006EFF);
textAlign(LEFT, BOTTOM);
rect(width/10*7, height, width/10*9 , height-staafhoogteC+30);
text(staafC, width/10*7, height-staafhoogteC+30);

stroke(#FF1CFF);                          // de streep weer terug krijgen met een leuk kleurtje
fill(#FF1CFF);                           // de tekst dezelfde kleur geven
line(0,height-avgstaven+30, width, height-avgstaven+30);      // lijntje tekenen over de lengte van het scherm, avgstaven wordt hier gebruikt voor de hoogte
text("average",0,height-avgstaven+30);
Recommended from our users: Dynamic Network Monitoring from WhatsUp Gold from IPSwitch. Free Download