Anonymous Anonymous - 1 year ago
437 0

Zadatak s labosa

C++

Zadatak s labosa

/*
Napišite program koji od korisnika traži uèitavanje prirodnog broja n za koji mora vrijediti 2 < n < 10.
Unos se ponavlja sve dok unesena vrijednost ne bude u odgovarajuæem intervalu.
Potom korisnik bira želi li ispisati elemente iznad (+) ili ispod (-) sporedne dijagonale.
Odabir realizirati pomoæu naredbe switch.
Na ekranu se ispisuje odgovarajuæi dio kvadratne matrice èiji elementi su znakovi *,
a potom i polje èiji elementi su zbroj retka i stupca svakog od ispisanih elemenata.

PRIMJER 1:
Unesi n: 10
Unesi n: 2
Unesi n: 5
+ iznad sporedne dijagonale
- ispod sporedne dijagonale
Odabir: +
* * * *
* * *
* *
*
2 3 4 5 3 4 5 4 5 5

PRIMJER 2:
Unesi n: 6
+ iznad sporedne dijagonale
- ispod sporedne dijagonale
Odabir: -
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
8 8 9 8 9 10 8 9 10 11 8 9 10 11 12*/

#include <iostream>
const int M=200;
using namespace std;
int main()
{
  int n,b=0;
  int mat[M][M];
  int zbroj[M];
  char z;
  do
  {
  cout<<"Unesite velicinu kvadratne matrice:\n";
  cin>>n;
  }while(n<2 || n>10);
  cout<<"\nZelite li ispisati elemente iznad (+) ili ispod (-) sporedne dijagonale?\n";
  cin>>z;
  switch(z)
  {
  case '+':
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      for(int j=0;j<n;j++)
      {
        if(i+j<n-1)
        {
          cout<<"*";
          zbroj[b]=(i+1)+(j+1);
          b++;
        }
        else
          cout<<" ";
      }
      cout<<endl;
    }
    cout<<endl;
    for(int i=0;i<b;i++)
      cout<<zbroj[i]<<" ";
    cout<<endl;
  break;
  case '-':
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      for(int j=0;j<n;j++)
      {
        if(i+j>n-1)
          {
            cout<<"*";
            zbroj[b]=(i+1)+(j+1);
            b++;
          }
        else
          cout<<" ";
      }
      cout<<endl;
    }
    cout<<endl;
    for(int i=0;i<b;i++)
      cout<<zbroj[i]<<" ";
  break;
  default :
    cout<<"\nPoglesan unos, unesite +/- ponovo:";
    cin>>z;
  break;
  }
  cout<<endl;
  return 0;
}