green39675 green39675 - 1 year ago
742 0

No description

C++

Lab1Grupa2

#include <iostream>
#include <fstream>

using std::cout;

void sortiranje(char niz[20],int vel);

int main()
{
  std::ifstream ulaz;
  char niz[30];
  char temp;
  ulaz.open("znakovi.txt");

  if(ulaz.fail())//provjera jeli datoteka otvorena, ulaz.fail(); (ako nije otvorena je true)
    return 0;
  if(!(ulaz.is_open()))//alternativa ulaz.is_open(); (ako je otvorena daje true)
    return 0;

  int ind=0;//index i velicina niza
  while(ulaz>>temp)//
  {
    niz[ind]=temp;
    ind++;
  }

  //ispis prije sortiranja
  cout<<"Ispis prije sortiranja\n";
  for(int i=0;i<ind;i++)
    cout<<niz[i]<<" ";
  cout<<"\n";

  //sortiranje
  sortiranje(niz,ind);

  //ispis nakon sortiranja
  cout<<"\nIspis nakon sortiranja\n";
  for(int i=0;i<ind;i++)
    cout<<niz[i]<<" ";

  ulaz.close();
  return 0;
}

void sortiranje(char niz[30],int vel)
{
  for(int brojac=1;brojac<vel;brojac++)//brojac vanjske petlje na index drugog elementa [1]
  {
    int pomocni=brojac;//deklaracija pomocnog na vrijednost brojaca vanjske petlje
    char temp=niz[brojac];//privremena varijabla
    while(pomocni>0 && temp<niz[pomocni-1])//dva uvijeta zaustavljanja unutarnje petlje
    {
      niz[pomocni]=niz[pomocni-1];//zamjena prethodni se stavlja na slijedeci
      pomocni--;
    }
    niz[pomocni]=temp;//najmanji dolazi na svoje mijesto
    //ispis nakon svake iteracije
    for(int k=0;k<vel;k++)
    {
      cout<<niz[k]<<" ";
    }
    cout<<"\n";
  }
  return;
}
Recommended from our users: Dynamic Network Monitoring from WhatsUp Gold from IPSwitch. Free Download