Anonymous Anonymous - 3 years ago
971 0

No description

MATLAB

Dæmi 2

%% Dæmi 2
clc
clear all;
close all;
t = 0; % Teljari
Fskra = 0; % Fjöldi skrá
hvad = 0; % Hvaða skjal?
x = 0; % X-ás fyrir plot
y = 0; % Y-ás fyrir plot
p = pwd; % CurrentFolder
s = '\Heilbrigðir\'; % Mappan sem unnið er í
path = strcat(p,s); % Finna slóðina
listi = dir(path); % Hvað er inní þessu dir
Flisti = length(listi); % Skoða fjölda inní listanum.
figure %Byrja nýtt plot
% Þar sem fjöldin sýnir meira en bara skrárna
% Þá finn ég bara skrárna sakmvæmt listi.isdir
for t = 1:Flisti
  if ~listi(t).isdir  % Ef isdir er false þá er þetta skjal.
    Fskra = Fskra+1;
    % Heilarslóðin af skjalinu sem innið er í
    folder_name = strcat(path,listi(t).name);
    % Les inn í sellu..
    slod(t).skjal = load(folder_name);
    x = slod(t).skjal(:,7); % Næ í X ásin
    y = slod(t).skjal(:,8); % Næ í Y ásin
    % Skoða stærðina á skjalinu og nota hana til að 
    % teikna upp mismunadi gröf eftir stærð skjals.
    hvad = length(slod(t).skjal);
    hold on % Margar teikningar á sama plot.
    axis([0 100 0 100]) % Festi X og Y ása
    switch hvad
      case 774  % Easy skjal        
        subplot(1,3,1)
        title('Easy')
        plot(x,y,'r')
      case 1678  % Medium skjal
        subplot(1,3,2)
        title('Medium')
        plot(x,y,'r')
      case 2583  % Hard skjal
        subplot(1,3,3)
        title('Difficult')
        plot(x,y,'r')
    end    
  end
end
fprintf('Fjöldi skráa er %.f\n',Fskra)
Recommended from our users: Dynamic Network Monitoring from WhatsUp Gold from IPSwitch. Free Download