Add Codedump

Description (Markdown supported)Terning
Title or filename
Language
Code#Mikkel Goldschmidt, Nørre Gymnasium #Opgave 1: Terning #Opsætter array indeholdende arrays med der beskriver terninger: [A,B,C,D,E,F] N = int(input()) terninger = [] for i in range(N): terning = input() terning = terning.split() for sideN in range(6): terning[sideN] = int(terning[sideN]) terninger.append(terning) for case in range(6): score = 0 def terningPoint(d, i): #d er et array der beskriver ternigen, i beskriver det tal som skal vende nedad global score sideNr = d.index(i) if sideNr in [0,5]: score += max(d[1],d[2],d[3],d[4]) elif sideNr in [1,3]: score += max(d[0],d[2],d[4],d[5]) elif sideNr in [2,4]: score += max(d[0],d[1],d[3],d[5]) #Retunerer modstående side if sideNr == 0: return d[5] elif sideNr == 1: return d[3] elif sideNr == 2: return d[4] elif sideNr == 3: return d[1] elif sideNr == 4: return d[2] elif sideNr == 5: return d[0] upside = case + 1 for i in range(N): upside = terningPoint(terninger[i],upside) print(score)

Access